Pastatų energijos vartojimo auditas

Pastatų projektavimas, statybos pradžia ir statybos eigos kontrolė yra labai svarbi ir pastato techninėms, šiluminėms savybėms, ir statybos kainai. Tai galiausiai atsiliepia ir pastato eksploataciniams kaštams. Vienareikšmiškai galima tvirtinti, kad didžiausią įtaką statybos kainai turi jau pats pastato ir jo konstrukcijų teisingas projektavimas ir nuoseklus statybos proceso laikymasis. Dažnas užsakovas neįvertina techninės priežiūros svarbos, kol to nepastebi statybos pabaigoje, kai reikia pastatą priduoti. Šiuo metu labai padidėjusios energijos kainos verčia galvoti ir apie tolesnę, ekonomišką pastato eksploataciją. ES direktyvos numato vis griežtesnes pastatų šildymui sunaudojamos energijos normas.

1990 m. įmonei „ETNA“ pradėjus veikti  pagrindinė veiklos krytis buvo naujų statybinių medžiagų ir technologijų diegimas, šilumos nuostolių mažinimas. Su tuo susijęs ir pastatų šilumos nuostolių auditas, techninė statybų priežiūra, pastatų termovizija. Įmonei išplėtus savo veiklą visos šios paslaugos atskirtos nuo  UAB „ETNA“ ir atliekamos įmonėje  UAB „ETIMA“.

UAB „ETIMA“ teikiamos paslaugos:

pastatų energijos vartojimo auditas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, jų termovizinė diagnostika, statybos darbų techninė priežiūra, investicinių planų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) ruošimas.

Apie termovizinę diagnostiką

TermografijaTermovizija (termografija) –  tai vienas iš perspektyviausių ir pažangiausių šilumos nuostolių nustatymo būdų, t. y. pastatų skleidžiamų infraraudonųjų spindulių matavimas per atstumą. Termografinio tyrimo esmę sudaro tai, jog kiekvienas realus fizinis kūnas, kurio temperatūra didesnė už absoliutų nulį, spinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Kūnų spinduliavimo intensyvumas yra proporcingas kūnų paviršiaus temperatūroms – kuo paviršiaus temperatūra aukštesnė, tuo spinduliavimas intensyvesnis. Taigi, termografinis tyrimo būdas yra pagrįstas infraraudonųjų bangų ilgio ir realaus kūno spinduliavimo gebos įvertinimu.

Sąlygos matavimams atlikti:

  1. pastatų  tyrimai turi būti atliekami rudenį, žiemą ar pavasarį, kai pastate yra naudojama šildymo sistema;
  2. tyrimą geriausiai atlikti apniukusiu oru, nes tai padeda išvengti atspindžių paklaidų;
  3. reikia vengti išorinių veiksnių įtakos – rūko, vandens lašų,vandens garų, lietaus, sniego, didelio vėjo stiprumo;
  4. temperatūros skirtumas tarp pastato vidaus ir išorės turi būti apie 14 laipsnių.

Tyrimo eiga. Defektų nustatymas ir įvertinimas

Tyrimo metu yra nustatoma esama viso statinio ir jo konstrukcijų statybos būklė. Termogramų tiriamų zonų temperatūrų skirtumas apskaičiuojamas pagal termovizinių kamerų gamintojo, firmos „FLIR Systems“, instrukcijas.

Tyrimo metu gautos termogramos lyginamos su numatomu temperatūros pasiskirstymu matuojamam paviršiui, siekiant nustatyti, ar aptiktieji temperatūrų svyravimai yra  nenormalūs. Numatomą temperatūros pasiskirstymą sąlygoja konstrukcijos elemento sandara ir matavimo objekto aplinka matavimo metu. Visas spalvinis pastato, patalpų šilumos pasiskirstymo paviršiuje vaizdas atsispindi termogramoje, kuri padeda aptikti pastato defektines ydas, t.y. šilumos nuostolius. Tokiu būdu tyrimo metu yra ištiriamas ir apibendrinamas izoliacijos lygis, nustatomi termoizoliacijos varžos pokyčiai, o nepakankamos šilumos izoliacijos nuostoliai yra aiškiai matomi.

Termovizinio tyrimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

Galimos defektinių vietų atsiradimo priežastys ir įtakojantys veiksniai:

  • blogai įrengta termoizoliacijos sistema;panaudotos nekokybiškos medžiagos arba per mažas šilumos izoliacijos kiekis;
  • statybos medžiagų struktūros pokyčiai eksploatacijos metu.

Tel. 8 686 46 077, 8 46 345 645

Domina gaminiai? Turite klausimų?