Pagrindinės stiklo paketo charakteristikos

Stiklo paketai turi šias pagrindines charakteristikas:

Šiluminės charakteristikos

Šilumos perdavimas per stiklo paketą yra išreiškiamas šilumos perdavimo koeficientu U – šilumos perdavimas per 1 m2 ploto paviršių esant 1 laipsniui Kelvino temperatūrų skirtumui tarp skirtingų paviršiaus pusių (W/m2K). Kuo šilumos perdavimo koeficientas mažesnis, tuo efektyvesnė stiklo paketo šilumos izoliacija.

Lentelė su SP parametrais:

Įstiklinimo tipasSaulės faktorius
g (EN410)
Šilumos perdavimo
koeficientas U (EN410)
PLANILUX 4 mm 0,85 5,8
PLANILUX 4 mm-16*-PLANILUX 4 mm 0,75 2,7
PLANILUX 4 mm-16-PLANITHERM ULTRA N 4 mm 0,6 1,4
PLANILUX 4 mm-16 argonas-PLANITHERM ULTRA N 4 mm 0,6 1,1
PLANILUX 4 mm-12 argonas-PLANITHERM ULTRA N 4 mm 0,6 1,3
PLANISTAR 6 mm-14 argonas-PLANILUX 4 mm 0,38 1,2
PLANISTAR 6 mm-16 argonas-PLANILUX 4 mm 0,38 1,1
COOL-LITE SKN165-14 argonas-PLANILUX 4 mm 0,31 1,2
COOL-LITE SKN165-16 argonas-PLANILUX 4 mm 0,31 1,1
PLANITHERM ULTRA N 4 mm-16 argonas-PLANILUX 4 mm-16 argonas-PLANITHERM ULTRA N 4 mm 0,47 0,6

Šviesos laidumas

  • Šviesos perdavimo koeficientas (LT %) – kiek procentų šviesos praleidžia stiklas ar stiklo paketas
  • Šviesos atspindėjimo koeficientas (LR ) – kiek procentų šviesos atspindi stiklas ar stiklo paketas

Saulės faktorius

  • Saulės faktorius (g) – kokią dalį saulės energijos tiesiogiai ir netiesiogiai praleidžia stiklas ar stiklo paketas

Garso izoliacija

Garso izoliavimo indeksas (Rw) parodo, koks yra skirtumas tarp garso intensyvumo skirtingose izoliuojančio objekto (lango) pusėse. Kai garso banga atsitrenkia į langą, ji sukelia vibraciją, dėl kurios triukšmas patenka į pastato vidų. Kokia triukšmo dalis pateks į pastatą, priklauso nuo lango garso izoliavimo savybių. Triukšmas gali būti įvairių garso dažnių (pvz., eismo triukšmas – 80 Hz, variklis – 25 Hz arba 50 Hz, generatorius – 80 Hz, aušinimo kompresorius – 50 Hz ir 100 Hz). Langas tuo geriau izoliuos triukšmą, kurio norima išvengti, kuo jis mažiau vibruos pastarojo triukšmo dažnyje.

Kiekvienas langas turi savo rezonavimo dažnį. Tai yra dažnis, kuriame langas turi natūralų polinkį vibruoti. Jeigu lango rezonavimo dažnis yra artimas arba toks pat kaip ir norimo blokuoti triukšmo dažnis, lango garso izoliavimo savybės gali pablogėti 10 – 15 dB.

Languose su dvikameriniais stiklo paketais gali pasireikšti dar didesni negu vienkameriniuose stiklo paketuose garso izoliavimo trūkumai žemo dažnio triukšmo atžvilgiu, kadangi juose yra du rezonavimo dažniai. Dvikameriniai stiklo paketai gali būti efektyvūs žemo dažnio garso izoliavimo atžvilgiu tik tada, jei tarpai tarp stiklų yra pakankamai dideli (mažiausiai 10 mm).

Siekiant pasirinkti tinkamiausią stiklo struktūros variantą turi būti įvertintas triukšmo, kurio norima išvengti, pobūdis. Ši tikslui garso izoliavimo indeksas Rw yra koreguojamas Ctr ir C dydžiais. Ctr koregavimas atliekamas, kai triukšmo šaltinis – gatvės eismas (daug žemo dažnio garsų), C koregavimas yra tikslingas, kai siekiama blokuoti bendrą lauko triukšmą (mažai žemo dažnio garsų).

Lentelėje pateikti stiklo paketų su Saint-Gobain stiklu garso izoliavimo indekso dydžiai.

Stiklo paketo struktūraRwCCtrRRtr
Planilux, Planitherm Futur
6 mm 32 -1 -2 31 30
8 mm 33 -1 -2 32 31
10 mm 35 -1 -2 34 33
4-12*-4 31 -1 -4 30 27
4-16-4 30 -1 -3 29 27
6-12-4 33 -1 -4 32 29
6-12-4 33 -1 -4 32 29
4-12-8 36 -2 -5 34 35
4-12-4-12-4 31 -1 -5 30 26
4-16-4-16-4 32 -2 -5 30 27
6-12-4-12-4 36 -1 -5 35 31
Stapid Silence
44.1SS-16-4 37 -1 -5 36 32
44.1SS-16-6 40 -2 -6 38 34
44.1SS-16-33.1 40 -1 -6 39 34
8-16-44.1SS 41 -2 -6 39 35
10-20-44.1SS 45 -1 -5 44 40
44.1SS-12-4-12-4 38 -1 -5 37 33
44.1SS-14-4-14-6 42 -2 -7 40 35

* – rėmelio storis, mm

Efektyviausias būdas izoliuoti garsą – stiklo pakete naudoti specialų laminuotą stiklą. Tuo tikslu Saint-Gobain yra sukūręs Stadip Silence stiklą.

Saugumas: mechaninis atsparumas (grūdinti, laminuoti), atsparumas ugniai

Šiuolaikiniams langams keliami aukšti reikalavimai jų saugumo lygiui – jie turi užtikrinti pakankamą apsaugą nuo įsilaužimo, vandalizmo aktų, atsitiktinių smūgių, turi būti atsparūs gaisro atveju, ypatingais atvejais turi apsaugoti nuo kulkų ir sprogimo bangos.

Grūdinti stiklai turi 6-7 kartus didesnį atsparumą mechaniniam poveikiui, smūgio metu sutrupa į smulkius (4-6mm), žmogui nepavojingus gabaliukus. Grūdinami aukštoje temperartūroje. Techologija sudėtinga, ir paparastai toks stiklas yra 2-3 kartus brangesnis už paprastą.

Laminuotų stiklų viduje esanti plėvelė neleidžia pažeistam stiklui subyrėti ir taip išlaiko mechaninį stabilumą. Nėra aštrių stiklo šukių. 2-3 kartus brangesnis už paparastą. Įvairios stiklo ir plėvelės kombinacijos leidžia pagaminti ugniai, garsui ir smūgiams atsparius stiklus.

Laminuoti specialia plėvele ar užpildais stiklai gali atlaikyti dideles temperatūras ir naudojami kaip ugniai atsparios atitvaros tose  pastatų vietose, kur gali būti žmonių ar vykti jų  evakuacija gaisro metu.

Laminuoti grūdinti stiklai turi abi šias unikalias savybes.

Domina gaminiai? Turite klausimų?