Straipsnis

Balkonų eksploatacijos ir remonto ypatumai '12-08-14

Balkonų eksploatacijos ir remonto ypatumai

Balkonas – nuo pastato sienos į lauką įsikišusi gelžbetoninė konstrukcija, kuri pastate dažniausiai atlieka gembės funkciją. Nuolatinis balkono sąveikavimas su aplinka, tiesioginė oro sąlygų įtaka daro poveikį jo ilgaamžiškumui ir saugiai eksploatacijai. Dėl to balkono konstrukcijos dėvisi greičiau nei kitos pastato konstrukcijos. Ypač didelį poveikį balkonams daro lietus arba tirpstantis sniegas. Kadangi balkono nuolydis minimalus, vanduo tiesiogiai krenta ant balkono, ant jo paviršiaus pasilieka ligą laiką, giliai įsigerdamas į konstrukcijos betoną ir ardydamas jį. Vanduo ir jame esančios įvairios rūgštinės kilmės cheminės medžiagos keičia šarminę betono terpę, skatina betono eroziją ir armatūros koroziją. Dėl nuolatinio agresyvaus atmosferos poveikio atsiradę pirmieji pažeidimai sparčiai progresuoja ir silpnina balkono konstrukciją.

Mūsų balkonai būklė

Dauguma daugiaaukščių namų statyti prieš kelis dešimtmečius. Dėl jau minėto nuolatinio atmosferos poveikio juose sumontuoti balkonai – vienos labiausiai susidėvėjusių ir dėl to nesaugių pastato konstrukcijų. Blogiausia tai, kad pastačius namus, balkonai nebuvo paruošti ypatingoms eksploatacijos sąlygoms – t.y. nebuvo apsaugoti nuo vandens įsigėrimo, nebuvo tinkamai paruošta pastato sujungimo su sienomis siūlė. Į siūlę besigeriantis vanduo ardo balkono konstrukcijos sujungimą su pastato laikančiosiomis konstrukcijomis ir toliau geriasi į sienas, kartais prasiskverbdamas net į gyvenamąsias patalpas. Taip pat vanduo geriasi į balkono konstrukcijos betoną, ardo jį ir skatina armatūros koroziją.Net ir tie balkonai, kuriuose buvo įrengta vienokia ar kitokia hidroizoliacija, yra stipriai pažeisti. Į balkonus besiskverbiančios drėgmės poveikį jų savininkai bando sumažinti dviem gana populiariais būdais – išklodami grindis linoleumu arba išklijuodami jas keraminėmis plytelėmis.

Linoleumo poveikis

Paprastai ši, tariamą hidroizoliacinę funkciją atliekanti medžiaga net neklijuojama prie betono. Nors vanduo ir ne taip stipriai įsigeria į konstrukciją, tačiau per neužsandarintus kraštus drėgmė vis tiek patenka į balkoną. Kas gi vyksta? Linoleumas neleidžia vandeniui išgaruoti. Todėl balkono betonas pradeda šusti. Taigi jame sparčiau vyksta irimo procesai - sparčiau rūdija armatūra keisdamas šarminę terpę, eroduoja betonas. -

Plytelių poveikis

Tai mažiau populiarus, tačiau hidroizoliacijai taip pat naudojamas būdas. Plytelės klijuojamos tiesai ant betono, tačiau be jokios pirminės hidroizoliacijos. Todėl pro plytelių tarpus, kurie ilgainiui vis plečiasi, taip pat į balkono konstrukciją geriasi vanduo. Grindų betonas taip pat pradeda irti, tik ne taip greitai. Pirmas požymis, kad irimo procesas jau prasidėjo ir balkoną būtina remontuoti,- atšokusios plytelės, trupantys jų kraštai. Be abejo, dėl palankesnių eksploatacijos sąlygų toks balkono betonas bus žymiai tvirtesnis, o jo remonto kaštai - žymiai mažesni.Vis tik didžioji dauguma balkonų nėra tinkamai paruošti ypatingos eksploatacijos sąlygoms, todėl šiandien jų būklė gana bloga.

Armatūros reikšmė

Šiuo metu Lietuvoje labai daug balkonų atsisluoksniavusiu bei trupančiu betonu, stipriai aptrupėjusiais kraštais, atvira armatūra. Dar viena bėda - armatūra dažnai yra sutrūkinėjusiu, o atskiri strypai nesurišti. Todėl betonas skilinėja ir trupa nuo menkiausio mechaninio poveikio.Tokius balkonus nedelsiant reikia remontuoti.

Kaip efektyviai suremontuoti balkonus?

Pasiryžus remontuoti balkoną, pirmiausiai būtina nustatyti pažeistas jo dalis, pagalvoti apie būdus, kaip jas pašalinti arba sustiprinti, o taip pat numatyti prevencines priemones.

Remonto tikslas - sustiprinti balkono konstrukciją, padidinti jos saugumą, ilgaamžiškumą ir funkcionalumą. Atsižvelgiant į tai, būtina numatyti visą kompleksą priemonių, kurios padėtų pasiekti šiuos tikslus. Balkonų remonto etapai:

  • silpnos ir nepatikimos konstrukcijų dalys turi būti sustiprintos ar pakeistos.
  • atstatyta balkono laikančioji galia;
  • pilnai atstatytas balkono funkcionalumas;
  • užtikrintas ilgametis balkono eksploatacinis saugumas.

Kadangi balkono konstrukcijos armatūra dažnai būna pažeista, labai svarbu įsitikinti ar armatūros pakanka konstrukcijai saugiai eksploatuoti. Jei nepakanka,- reikia pagalvoti, kaip ją sustiprinti ar pakeisti. Kaip alternatyva galėtų būti medžiagų, kurios perimtų tempimo funkciją, panaudojimas.

Prieš kelis dešimtmečius statytų namų balkonai dažniausiai būna 2 tipų:

  1. Armuotos gelžbetoninės plokštės, atliekančios gembės funkciją;
  2. Ant metalinių, į sieną inkaruotų sijų išlietas betonas.

Jei remontuojamas balkonas, kur laikančios yra inkaruotos metalinės sijos, svarbu nustatyti šių sijų pažeidimo laipsnį ir galimybę jas toliau eksploatuoti. Jei nudaužius betoną vizualiai matosi, kad sija yra labai pažeista korozijos ir padaužius lengvai suyra, šias sijas reikia pakeisti. Sija gali būti keičiama tik sumontavus pagalbinius tvirtinimus balkonui, kad šis nesuirtų. Keičiant siją būtina pasirūpinti, kad senoji būtų tinkamai pašalinta iš sienos, kad pašalinant nebūtų pažeistos ar susilpnintos aplinkinės konstrukcijos ir nekiltų pavojus kitų konstrukcijų ar pastato stabilumui.

Naujos metalinės sijos skerspjūvis turėtų atitikti ar pagal inercijos momentą bent būti panašus į senąją siją. Taip pat naujoji sija turi būti patikimai inkaruojama senos sijos vietoje, projektinėje jos padėtyje, kad balkonas būtų lygus ir nauja sija būtų tolygiai padengta apsauginiu sluoksniu, nekeičiant balkono geometrinių matmenų. Apatiniai gelžbetoninės dalies armatūros strypai rišami prie naujos sijos, o kitu galu prie likusių nepakeistų sijų (pagal situaciją).

Jeigu remontuojamas balkonas tinklu armuotos gelžbetonio konstrukcijos tipo balkonas, atliekantis gembės funkciją, armatūros būklė yra ne tokia svarbi. Esant didelio laipsnio korozijai kai kurie tinklo strypai gali būti pakeisti, juos patikimai inkaruojant konstrukcijoje. Kai korozija kiek mažesnė, armatūros darbą pilnai kompensuoja elastingesnės užpildo medžiagos, naudojamos vietoj betono. Šios medžiagos laiko tempimą ir taip kompensuoja pažeistos armatūros atsparumo sumažėjimą.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas keičiamas strypas turi būti rišamas prie tinklo ar sijos ir patikimai inkaruojamas naujai tempiamose remontinėse medžiagose.

Betono reikšmė

Betono pažeidimai yra linkę progresuoti gilyn į konstrukciją visomis kryptimis ir dažniausiai neapsiriboja vien trupančiu, atskilusiu ir atsisluoksniavusiu betonu. Todėl vien kraštų užtepimas remontinėmis medžiagomis nebus veiksmingas.

Betono paruošimas

Remontuojant balkoną būtina pašalinti visą trupantį ir silpną betoną. Taip pat pašalinamas betonas nuo surūdijusių armatūros strypų tiek, kad matytųsi bent 10-15 cm nesurūdijusio strypo. Metaliniu šepečiu, o geriausia - smėliasrove arba smėlio vandens, aukšto slėgio vandens srove valomas kontaktinis likusio betono paviršius, ant kurio tepsite remontines medžiagas. Tuo pačiu betonas nuplaunamas ir sudrėkinamas. Jei paviršius valomas metaliniais šepečiais jį būtina nuplauti ir sudrėkinti, nes prieš tepant remontines medžiagas betonas turi būti tamsus nuo drėgmės.

Darbas su betono remontu

Betono remonto technologija susideda iš kelių etapų. Kiekvieno jų atlikimas yra labai svarbus viso remonto kokybei ir ilgaamžiškumui.

Pažeisto betono pašalinimas

Bene svarbiausias paruošiamasis etapas, nes geras medžiagos sukibimas galimas tik prie tvirtos ir švarios konstrukcijos. Netinkamai diagnozavus pažeidimus ir paruošus konstrukciją remontui, remonto medžiagos gali būti prilipintos prie silpnai besilaikančio sluoksnio, todėl remontas bus neveiksmingas: senas ir silpnas betonas toliau trupės, o su juo nutrupės ir naujos medžiagos.

Remontuojant reikia laikytis visų technologinių nuorodų, tik tada medžiagos atitiks deklaruojamus parametrus ir remontas bus veiksmingas. Kokybiškas betono remontas yra gyvybiškai svarbus statinio eksploatavimo saugumui.

Sukibimo gerinimas

Kritinis remonto taškas yra seno ir naujo sluoksnio sukibimas. Cementiniai skiediniai turi savybę trauktis kietėdami. Todėl ant seno, jau susitraukusio betono užtepus naujo skiedinio sluoksnį, šis kietėdamas traukiasi ir taip atšoka nuo seno betono, todėl toks sukibimas yra silpnas, greitai atsisluoksniuoja ir pradeda byrėti dideliais gabalais, nes naujas sluoksnis tarpusavyje gerai sukibęs. Dideli gabalai yra dar pavojingesni, nei prieš tai buvę smulkūs silpno betono atšokę gabalai. Todėl labai svarbu parinkti medžiagas, kurios patikimai sukibtų su senu betonu ir kietėdamos neatšoktų.

Tremco betono remonto medžiagų sistemoje tam yra skirtas sukibimą gerinantis skiedinys Tretoshield 2. Prieš tepant naujas remontines medžiagas, juo gruntuojamas seno betono paviršius. Šis mišinys skirtas ne vien tik betono gruntavimui, tačiau ir armatūros apsaugai nuo korozijos – jis yra stipriai šarmiškas ir neleidžia armatūrai rūdyti. Be to jame yra rūdis rišančių priedų.

Remonto eiga

Ant dar drėgno sukibimo gerinimo grunto Tretoshield 1K-2 tepamos remontinės medžiagos Tretoshield 1K-3. Jos turi būti tepamos tokius sluoksniu, kad nenuslinktų nuo konstrukcijos ir išlaikytų tą pačią formą. Paprastai, atsižvelgiant į skiedinio slankumą, taip galima užtepti 10 – 15 cm storio sluoksnį.

Esant reikalui ir galimybei tepti didesniu sluoksniu skiedinį galima pilti į paruoštus klojinius pagal balkono buvusią formą. Toks skiedinys taip pat kietėja ir gerai prikimba prie seno betono.

Šis sluoksnis pilnai sukietėja kaip ir betonas – per 28 dienas. Paprastai 60 % tvirtumo įgyja per pirmas 3 paras. Šis skiedinys yra gana rupus, todėl sunkiai išlyginamas iki estetiško išlygaus paviršiaus.

Tretoshield 3 skiedinys yra žymiai tvirtesnis ir elastingesnis nei betonas, labai tvirtu paviršiumi, kuris labai atsparus mechaniniams poveikiams, o taip pat ir atmosferiniams veiksniams.

Lyginimas

Kad betonas būtų glotnus, jis išlyginamas naudojant lyginimo skiedinį Tretoshield 1K-4. Šis taip pat turi būti tepamas ant dar drėgno Tretoshield 1K-3 skiedinio. Jei šis jau išdžiūvęs, paviršių būtina sudrėkinti ir gruntuoti skiediniu Tretoshield 1K-2 sukibimą gerinimo skiediniu.

Tretoshield 1K-4 lyginimo skiedinys yra be stambių užpildų ir yra labai lengvai lyginamas. Jį patogu pritrinti šiek tiek apdžiūvusį, kaip kad tinkuojant.

Šis lyginimo skiedinys taip pat yra labai tvirtas ir gali būti tepamas ir ant balkono grindų norint jas gerai išlyginti. Tokios grindys bus tvirtos, labai atsparios mechaniniam poveikiui.

Prevencija

Kad po kurio laiko neatsinaujintų problemos dėl betono pažeidimo siūlome balkoną padengti hidroizoliacine danga NM. Ši danga yra skirta būtent balkonams, kur paprastai yra didelis pavojus dėl vandens įgeriamumo lyjant r tirpstant sniegui. Danga dengiama ant lygaus balkono grindų paviršiaus. Be to ši danga leidžia išgaruoti balkono betone esančiai laisvai drėgmei.

Padengus balkoną tokia hidroizoliacine danga jis ne tik bus apsaugotas nuo žalingų poveikių, bet ir įgaus puikų estetišką vaizdą. Galima pasirinkti norimą spalvą, tačiau geriausių savybių yra tiekiama standartinių spalvų danga. Taip pat išvaizdą galima pagyvinti ir įvairiaspalvėmis specialiomis skiedromis, kurios ne tik suteiks papildomo patrauklumo bet ir sumažins dangos slidumą dėl ant paviršiaus iškritusio vandens.

Tokio balkono priežiūra yra minimali – danga puikiai plaunasi, ant jos nusėdę dulkės lengvai valomos.

Domina gaminiai? Turite klausimų?